Inschrijven huurwoning

 

 

 

Gegevens partner

 

 

 

Huidige woonsituatie

 

Voorkeuren

Voorwaarden

 • De inschrijving blijft na datum van inschrijving 1 jaar geldig.
 • Nadrukkelijk moet worden vermeld dat inschrijving GEEN garantie geeft voor het verkrijgen van een woning.
 • Uw netto inkomen dient minimaal 2,5/3 keer de maandhuur te bedragen.
 • Bij ondertekening van een huurovereenkomst bent u de volgende kosten verschuldigd:
  • één maand huur
  • een waarborgsom ter grootte van minimaal één maand huur
 • Indien er een huurovereenkomst tot stand komt zijn de volgende voorwaarden van toepassing:
  • De huurovereenkomst word aangegaan voor minimaal één jaar.
  • Indien u nu woonachtig bent in een huurwoning of als u een kamer huurt dient u een schriftelijke verklaring van uw huidige verhuurder te overleggen, welke aantoont dat u geen huurachterstand heeft en altijd een correct betalingsgedrag heeft vertoond.
  • U dient een bankmachtiging te ondertekenen, zodat wij maandelijks uw huur automatisch incasseren.
  • U dient aan ons diverse gegevens waaronder; loonstroken, jaaropgaven etc. te overleggen, zodat wij kunnen bepalen of de gegevens die u op heeft opgegeven en op grond waarvan u eventueel een woning huurt, ook juist zijn.
 • Nadrukkelijk moet worden vermeld dat aan deze inschrijving geen rechten kunnen worden ontleend.