Onderhoud, reparatie & projectbegeleding | D&S Bouwbedrijf
 

D&S Bouwbedrijf

D&S Bouwbedrijf is ontstaan uit de behoefte aan onderhoud binnen de eigen vastgoedportefeuille van de D&S Groep. Inmiddels maken ook vele andere beleggers gebruik van de specifieke knowhow die D&S Bouwbedrijf heeft opgedaan in de verhuurdersmarkt. Van klein onderhoud tot complete renovaties en van ontwerp tot oplevering; het bouwbedrijf van de D&S Groep neemt de gehele procedure op zich. Dankzij de jarenlange ervaring zijn wij thuis in het aanvragen van vergunningen en subsidies, de bouwvoorbereiding en projectmanagement. 

Onderhoud

Het onderhoud van uw vastgoed is een van de belangrijkste factoren in het verhuurproces.
In de praktijk maken we onderscheid tussen onderhoudswerkzaamheden voor de verhuurder en voor de huurder; dat is geregeld in de bijlage Besluit Kleine Herstellingen. Dit onderscheid is voor D&S Bouwbedrijf leidraad bij de uitvoering. De partijen waarmee wij samenwerken zijn goed op de hoogte van de regelgeving en zijn in staat om geconstateerde gebreken in samenspraak met de huurder direct op te lossen.

Renovatie

Het behoud van uw vastgoed valt of staat met planmatig onderhoud. Veel gemeenten in
Nederland stellen voor woongebouwen een bouwkundig onderhoudsrapport op welke
taakstellend is naar de eigenaar. Het niet uitvoeren van de hierin vermelde werkzaamheden
kan uiteindelijk leiden tot aanschrijvingen of zelfs tot gedwongen onderhoud. 

De D&S Groep is er om deze narigheid te voorkomen. Renovatie van uw complex begint altijd
met een inventarisatie van noodzakelijke werkzaamheden, waarover we vervolgens overleggen met de betrokkenen. Denk hierbij aan de eigenaren, de bewoners en
– indien er vergunningen nodig zijn – de gemeente. Hierna volgt een heldere begroting inclusief opgave van eventuele subsidiemogelijkheden. Krijgen we de opdracht verleend, dan voeren we de werkzaamheden uit binnen afgesproken termijnen. Ondertussen zorgen wij voor goede communicatie tussen eigenaren en huurders.

Projectbegeleiding

Het bouwbedrijf van de D&S Groep kan tevens uw intermediair zijn naar door u geselecteerde onderaannemers. Wij begeleiden de bouw van A tot Z. Er wordt toegezien op vakkundige uitvoering conform huidige wet- en regelgeving en zorgen dat contractueel, financieel en uitvoeringstechnisch alles perfect verloopt. U hoeft zich geen zorgen te maken en tegelijk
houdt u een goed oog op het project, dat kwalitatief uitstekend en binnen de gestelde tijd
wordt opgeleverd.

Meer informatie?