D&S Bouwbedrijf - D&S Makelaardij Schiedam Vlaardingen
GRATIS WAARDEBEPALING
 

Bouwbedrijf

D&S Bouwbedrijf is ontstaan uit de behoefte aan onderhoud binnen onze eigen vastgoedportefeuille. In eerste instantie werd alleen klein onderhoud verricht, maar gaandeweg ging D&S Bouwbedrijf ook groot onderhoud en renovatie doen. Inmiddels maken ook andere beleggers gebruik van de specifieke knowhow, die D&S Bouwbedrijf heeft opgedaan in de verhuurdersmarkt.

Van ontwerp tot oplevering: we hebben de hele procedure in één hand, inclusief de aanvragen van een omgevingsvergunning en subsidie, bouwvoorbereiding en projectmanagement. Dankzij jarenlange ervaring kunnen wij ook uw project opstarten en tot een goed einde brengen.

Onderhoud

Het onderhoud van uw vastgoed is een van de belangrijkste factoren in het verhuurproces. In de praktijk maken we onderscheid tussen onderhoudswerkzaamheden voor de verhuurder en voor de huurder; dat is geregeld in de bijlage Besluit Kleine Herstellingen.

Dit onderscheid is voor D&S Bouwbedrijf leidraad bij de uitvoering. De partijen waarmee wij samenwerken zijn goed op de hoogte van de regelgeving. Ze zijn in staat om geconstateerde gebreken in samenspraak met de huurder direct op te lossen.

Renovatie

Het behoud van uw vastgoed valt of staat met planmatig onderhoud. Veel gemeenten in Nederland stellen voor woongebouwen een bouwkundig onderhoudsrapport op. Dit zogenoemde BOR is taakstellend naar de eigenaar. Het niet uitvoeren van de hierin vermelde werkzaamheden kan uiteindelijk leiden tot aanschrijvingen en later zelfs tot gedwongen onderhoud.

D&S kan u van dienst zijn om narigheid te voorkomen. Renovatie van uw complex begint altijd met een inventarisatie van noodzakelijke werkzaamheden, waarover we vervolgens overleggen met de betrokkenen. Dat zijn de eigenaren, de bewoners en – indien er vergunningen nodig zijn – de gemeente.

Hierna volgt een duidelijke begroting met opgave van eventuele subsidiemogelijkheden. Krijgen we de opdracht verleend, dan voeren we de werkzaamheden uit binnen afgesproken termijnen. Ondertussen zorgen wij voor goede communicatie tussen eigenaren en huurders.

Projectbegeleiding

D&S Bouwbedrijf kan tevens uw intermediair zijn naar de door u geselecteerde onderaannemers. Wij voeren op uw verzoek de bouwdirectie. We zien dan toe op vakkundige uitvoering conform huidige wet- en regelgeving. We zorgen, dat contractueel, financieel en uitvoeringstechnisch alles perfect verloopt. U hoeft zich geen zorgen te maken en tegelijk houdt u een goed oog op het project, dat kwalitatief uitstekend en binnen de gestelde tijd wordt opgeleverd.

Meer informatie?