Renovatie

Het behoud van uw vastgoed valt of staat met planmatig onderhoud. Veel gemeenten in Nederland stellen voor woongebouwen een bouwkundig onderhoudsrapport op. Dit zogenoemde BOR is taakstellend naar de eigenaar. Het niet uitvoeren van de hierin vermelde werkzaamheden kan uiteindelijk leiden tot aanschrijvingen en later zelfs tot gedwongen onderhoud.

D&S kan u van dienst zijn om narigheid te voorkomen. Renovatie van uw complex begint altijd met een inventarisatie van noodzakelijke werkzaamheden, waarover we vervolgens overleggen met de betrokkenen. Dat zijn de eigenaren, de bewoners en – indien er vergunningen nodig zijn – de gemeente.

Hierna volgt een duidelijke begroting met opgave van eventuele subsidiemogelijkheden. Krijgen we de opdracht verleend, dan voeren we de werkzaamheden uit binnen afgesproken termijnen. Ondertussen zorgen wij voor goede communicatie tussen eigenaren en huurders.

Meer informatie?