Onderhoud

Het onderhoud van uw vastgoed is een van de belangrijkste factoren in het verhuurproces. In de praktijk maken we onderscheid tussen onderhoudswerkzaamheden voor de verhuurder en voor de huurder; dat is geregeld in de bijlage Besluit Kleine Herstellingen.

Dit onderscheid is voor D&S Bouwbedrijf leidraad bij de uitvoering. De partijen waarmee wij samenwerken zijn goed op de hoogte van de regelgeving. Ze zijn in staat om geconstateerde gebreken in samenspraak met de huurder direct op te lossen.

Meer informatie?