Huur en Verhuur | D&S Groep
 

Huur en verhuur

D&S Vastgoed draagt zorg voor het verhuren en beheren van vastgoed. Gedurende vele jaren hebben wij een ruime expertise opgebouwd. We hebben ervaring met alle aspecten, die bij de verhuur en het beheer van vastgoed aan de orde komen.

Beheren doen wij uitsluitend voor beleggers. Zij hebben veel voordeel van onze dienstverlening. Wij nemen namelijk alle tijdrovende beheerszaken uit handen, zodat de beleggers zich kunnen concentreren op hun core-business of liefhebberijen. Heeft u belegd in vastgoed, dan bieden wij ook u onze diensten aan. Wij dragen met genoegen zorg voor het beheer van uw vastgoed.

Dat kan voor u financieel aantrekkelijk zijn. We geven een voorbeeld. Er zijn beleggers, die hun belegging(en) in box 3 hebben ondergebracht: het zogenaamde bezit in privé. Voor deze beleggers is het belangrijk om niet zelf het beheer te voeren. De fiscus zal dat aanmerken als ondernemen. De fiscus verbindt daaraan de conclusie, dat uw vastgoed dan niet in box 3, maar in box 1 thuishoort – en dat betekent meestal een nadelig fiscaal klimaat. Zelfs als u wat kleine onderhoudswerkzaamheden aan uw pand verricht, kan de fiscus dat al beschouwen als ondernemen. Wij kunnen problemen voorkomen en u deskundig informeren.

Zekerheidshalve merken wij hierbij op, dat het voorgaande een interpretatie is van de gegevens, die ons over het fiscale handelen bekend zijn. In de praktijk kan het voorkomen, dat de fiscus anders handelt. Daarom stellen we met nadruk, dat u aan de voorgaande passage geen rechten kunt ontlenen. Het voorbeeld is bedoeld om u een indruk te geven welke problemen u als belegger bij het beheer van uw panden kunt tegenkomen. Het is een goede reden om het beheer uit handen te geven. D&S Vastgoed heeft alle des kundigheid in huis.

Bij het beheren van vastgoed komt nogal wat kijken. Wij voeren voor u procedures bij de huurcommissie en gerechtelijke/incassoprocedures. Wij behandelen voor u aanschrijvingen van gemeentelijke instanties, conflicten met huurders en we regelen wat er verder op uw weg komt. Technisch beheer is ook een dienst, die wij leveren. Wij dragen dan zorg voor de behandeling en afhandeling van klachten en alle andere rompslomp.

Naast het beheer vormt ook het verhuren van woningen en commercieel vastgoed een belangrijk onderdeel van onze werkzaamheden. Bij leegkomst van een object zorgen wij voor de afhandeling, zoals de inspectie van het gehuurde pand, de zorg voor een correcte oplevering en het zoeken naar een nieuwe huurder en het maken van een huurovereenkomst. In samenwerking met onze beleggingstak en ons eigen bouwbedrijf kunnen wij bovendien snel schakelen. Reparaties en onderhoud zijn in een oogwenk geregeld. Ook deze werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd voor de beleggers, waarvoor wij het beheer doen. Bemiddeling bij huur en verhuur, anders dan voor beleggers waarvoor wij beheren, doet D&S Vastgoed dus niet. Daarvoor kunt u terecht bij D&S Makelaardij, een zelfstandig opererend onderdeel van de D&S Groep.

Is uw interesse gewekt, dan nodigen wij u graag uit met ons een – uiteraard geheel vrijblijvende – afspraak te maken. Wij zijn zeer bereidt om u verder inzicht te verschaffen.

Meer informatie?