Huis verkopen makelaar | D&S Makelaardij
 

Huis verkopen

Het verkopen van uw woning is een grote stap waar heel wat bij komt kijken. 
Een NVM-makelaar helpt u bij dit proces door u te behoeden voor valkuilen, de juiste verkoopstrategie te bepalen en de onderhandelingen te begeleiden.
Wij voorzien u graag van een eerlijk advies tijdens een vrijblijvend gesprek. 

Vraagprijs bepalen 

De vraagprijs van uw woning wordt onder andere bepaald aan de hand van het aantal m2,
de technische staat en de ligging van de woning. Ook servicekosten, gemeentelijke belastingen
of erfpacht zijn hierbij van belang. Om tot een marktconforme vraagprijs te komen
analyseert uw NVM-makelaar vergelijkbare woningen in de omgeving. 

Publiciteitsplan

Een goed doordacht marketingplan is essentieel wanneer u uw woning snel wilt verkopen. Afhankelijk van uw wensen en budget worden verschillende kanalen ingezet om uw woning
onder de aandacht te brengen. Denk hierbij aan online exposure via de D&S Groep website,
social media en natuurlijk Funda. Ook wordt uw woning toegevoegd aan de NVM-database waardoor automatisch alle NVM-makelaars op de hoogte worden gesteld van uw aanbod.

Verkoopklaar

Om potentiele kopers te overtuigen is het belangrijk om uw woning in optimale staat te presenteren. Een opgeruimd huis geeft een gevoel van ruimte en overzicht zodat de kijker
zich er meteen thuis voelt. Ook is hierbij het advies om kleine mankementen te verhelpen
en een eventuele tuin op orde te brengen. 

De bezichtiging

Uw NVM-verkoopmakelaar coördineert en begeleidt de bezichtigingen van uw woning.
Ons advies is om zelf niet bij de bezichtiging aanwezig te zijn. Dit omdat de kijker dan
meer vrijheid heeft in het stellen van vragen en geven van feedback. De bezichtiging biedt
de makelaar een goede gelegenheid om de wensen van de kijker beter te begrijpen en
eventuele twijfels weg te nemen. 

Deze informatie kan belangrijk zijn voor het bepalen van de strategie in de vervolgfase
en uiteraard bij latere onderhandelingen. Na de bezichtiging krijgt u altijd uitgebreid verslag
over het resultaat van de bezichtiging.

De onderhandelingen 

De makelaars van D&S Makelaardij staan u bij tijdens de onderhandelingen van de verkoop
uw woning. Hierbij wordt de vooraf bepaalde strategie gehanteerd en is een zo hoog mogelijke opbrengst het belangrijkste doel. Vaak gaat een bod van een koper gepaard met zogenaamde ontbindende voorwaarden. Op basis hiervan kan de koopovereenkomst worden ontbonden
als de koper bijvoorbeeld de financiering niet rond krijgt of er een negatief bouwkundig advies
is gegeven. Naast deze voorwaarden maakt u met de koper afspraken over de datum van
levering en de zaken die achterblijven in het huis, al dan niet tegen een aanvullende vergoeding. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gordijnen, de vloerbedekking of bepaalde verlichting.

Ondertekenen koopakte

Wanneer u en de koper overeenstemming bereiken over de prijs, wordt de koopovereenkomst opgesteld. Hierin worden de gemaakte afspraken schriftelijk bevestigd. Lees de akte zorgvuldig door en zet pas uw handtekening als alles volgens u juist is weergegeven. Als alle handtekeningen zijn gezet, is de koopovereenkomst gesloten. De koper ontvangt een afschrift van de akte.
Vanaf dat moment heeft de koper nog drie dagen wettelijke bedenktijd, waarin hij alsnog van
de aankoop kan afzien. Eveneens kan het koopcontract nog ontbonden worden op basis van
de ontbindende voorwaarden.

De notaris 

Zodra de notaris de koopakte heeft ontvangen, stelt hij een datum en een tijdstip vast voor het ondertekenen van de akte van levering. Een aantal dagen voor de levering krijgt u van de notaris een concept van de leveringsakte en een nota van afrekening. Controleer altijd samen met uw verkoopmakelaar of de gegevens kloppen. Houd er rekening mee dat de koper het recht heeft
vóór de levering uw woning te inspecteren om te zien of alles in de afgesproken staat wordt achtergelaten. 

U bent officieel geen eigenaar meer van de woning wanneer u de akte van levering bij de notaris hebt ondertekend en deze is ingeschreven bij het Kadaster. Na betaling van de koopsom regelt de notaris de aflossing van de eventuele lopende hypotheek op uw huis en de betaling van de rekening aan uw verkoopmakelaar. Het saldo dat overblijft, maakt de notaris over op uw rekening. U ontvangt dit nadat de akte is ingeschreven in het Kadaster. Dit is meestal één werkdag na de levering.

Meer informatie?